กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์

กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ (8)

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา  ปี 2561 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่…
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับภาค ภาคกลาง ปี 2560 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่…
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปี 2560 ระดับจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่…
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปี 2560 ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่…
อบรมจัดทำงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ 60 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จัดอบรมจัดทำงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการชี้แจงแนะแนวทางและทำความเข้าใจให้กับบุคลากรของวิทยาลัย ฯ ในการจัดทำงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่…
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ 2559 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ "ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่…
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปี 2559 เข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ  ระหว่างวันที่  9-12  กุมภาพันธ์  2560  ณ ห้อง…
ชนะสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง 2559 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ประจำปี…

นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ

นายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์

ผู้อำนวยการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 'ต้องรู้เขา รู้เรา'

แผน่ที่ อาเซียน
aec vietnam aec indonesia aec brunel aec cambodia aec thailand aec laos aec philippines aec singapore aec myanmar aec malaysia

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

logo ksr

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

we are asean

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 343 หมู่ 1
ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

E-mail : 
Webmaster : rdata.ksr.ac@gmail.com

Go to top
Website Development by Romwebmin.com