กิจกรรม fix it

กิจกรรม fix it (19)

โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ ดิจิทัลชุมชน ICT วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ดำเนินโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ ดิจิทัลชุมชน ICT ณ บริเวณโรงเรียนบ้านอนุบาลวัดหนองม่วง ศูนย์องการบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช…

ตรวจรถ

ตรวจรถ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทางหมวด 2-3 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะเทศกรานต์สงกรานต์ 2561 ภาะประกอบกิจกรรม  …
อาชีวะอาสา เทศกาลสงกานต์ 2561 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง เปิดศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกานต์ 2561 เปิดบริการให้ประชาชนที่เดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์...ฟรี ระหว่างวันที่ 11 -…
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำปี 2561 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it…
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำปี 2561   ภาพประกอบกิจกรรม   {imageshow sl=121 sc=8 w=100%…
อาชีวะอาสา เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง เปิดศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 เปิดบริการให้ประชาชนที่เดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์...ฟรี ระหว่างวันที่ 29…
ตรวจรถระยะที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทางหมวด 2-3 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม…
ตรวจรถระยะที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทางหมวด 2-3 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ ระหว่างวันที่ 1-7…
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง…
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง…
หน้าที่ 1 จาก 2

นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ

นายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์

ผู้อำนวยการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 'ต้องรู้เขา รู้เรา'

แผน่ที่ อาเซียน
aec vietnam aec indonesia aec brunel aec cambodia aec thailand aec laos aec philippines aec singapore aec myanmar aec malaysia

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

logo ksr

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

we are asean

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 343 หมู่ 1
ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

E-mail : 
Webmaster : rdata.ksr.ac@gmail.com

Go to top
Website Development by Romwebmin.com