ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งนักเรียนที่ต้องการ "แก้ไข" การลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ปรับปรุงเมื่อ 28 ต.ค. 2557
ให้นักเรียนที่ต้องการแก้ไขรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ไปเขียนใบขออนุญาตถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ที่ห้องทะเบียน-วัดผลว่าจะถอนวิชาเรียนอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้เลือกลงทะเบียนวิชาเรียนออนไลน์ใหม่   หมายเหตุ    - ยื่นเอกสารได้ถึงวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เท่านั้น  
เปิดลงทะเบียนสำหรับนักเรียน"..ที่มีปัญหาในการลงทะเบียน.." คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
ปรับปรุงเมื่อ 10 ต.ค. 2557
       จะเปิดให้นักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาเลือกเพิ่มเติม ดังนี้ นักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน จะเปิดระบบให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป นักเรียนที่ต้องการลงทะเบียนเพิ่มเติมในรายวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ให้ครบ แต่ไม่สามารถลงได้ให้คลิกลงชื่อที่นี่           -สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.รุ่งทิพย์ จันดี (Tel 0862112607)
[ประกาศ] ช่วงเวลาเปิด-ปิด ระบบการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม.. คลิกดูรายละเอียดที่นี่
ปรับปรุงเมื่อ 02 ต.ค. 2557
[ประกาศ] ช่วงเวลาเปิด-ปิด ระบบการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ม.1 กับ ม.6 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลา 23.59 น. ม.2 กับ ม.4 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 23.59 น. ม.3 กับ ม.5 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 23.59 น. **หมายเหตุ**รายวิชาที่ยืนยันการลงทะเบียนแล้วไม่สามารถลบได้ หากมีข้อซักถามหรือพบปัญหาในการลงทะเบียน ติดต่องานพัฒนาหลักสูตร ที่ห้องทะเบียนวัดผลฯ (ครูรุ่งทิพย์ จันดี 0862112607)

บทความแนะนำ

คู่มือการบันทึกความดี โปรแกรมระบบดูแลนักเรียน
ปรับปรุงเมื่อ 31 ม.ค. 2555
คู่มือในการบันทึกความดีสำหรับครูที่ปรึกษาบันทึกความดีจากสมุดบันทึกความดี คลิกที่นี่
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบดูแลนักเรียน
ปรับปรุงเมื่อ 24 ม.ค. 2555
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบดูแลนักเรียนเล่มนี้เป็นการใช้งานโปรแกรมในภาพรวมทั้งหมดของการใช้งาน คลิกที่นี่