ข่าวประชาสัมพันธ์

[ประกาศ] ช่วงเวลาเปิด-ปิด ระบบการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม.. คลิกดูรายละเอียดที่นี่

ปรับปรุงเมื่อ 02 ต.ค. 2557

[ประกาศ] ช่วงเวลาเปิด-ปิด ระบบการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม

ม.1 กับ ม.6 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลา 23.59 น.
ม.2 กับ ม.4 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 23.59 น.
ม.3 กับ ม.5 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 23.59 น.

**หมายเหตุ**รายวิชาที่ยืนยันการลงทะเบียนแล้วไม่สามารถลบได้

หากมีข้อซักถามหรือพบปัญหาในการลงทะเบียน ติดต่องานพัฒนาหลักสูตร ที่ห้องทะเบียนวัดผลฯ

(ครูรุ่งทิพย์ จันดี 0862112607)

ข่าวอืนๆ