ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดลงทะเบียนสำหรับนักเรียน"..ที่มีปัญหาในการลงทะเบียน.." คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ปรับปรุงเมื่อ 10 ต.ค. 2557

       จะเปิดให้นักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาเลือกเพิ่มเติม ดังนี้

  1. นักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน จะเปิดระบบให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
  2. นักเรียนที่ต้องการลงทะเบียนเพิ่มเติมในรายวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ให้ครบ แต่ไม่สามารถลงได้ให้คลิกลงชื่อที่นี่

          -สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.รุ่งทิพย์ จันดี (Tel 0862112607)

ข่าวอืนๆ