รายการข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งนักเรียนที่ต้องการ "แก้ไข" การลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม คลิกดูรายละเอียดเพ...
ให้นักเรียนที่ต้องการแก้ไขรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ไปเขียนใบขออนุญาตถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี...
เปิดลงทะเบียนสำหรับนักเรียน"..ที่มีปัญหาในการลงทะเบียน.." คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม...
       จะเปิดให้นักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาเลือกเพิ...
[ประกาศ] ช่วงเวลาเปิด-ปิด ระบบการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม.. คลิกดูรายละเอียดที่...
[ประกาศ] ช่วงเวลาเปิด-ปิด ระบบการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ม.1 กับ ม.6 ...
กำหนดการเปิดระบบการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม...
เนื่องจากนักเรียนขาดการวางแผนในการเลือกรายวิชาทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในวิชาที่ต้องการ...
ประกาศจากกลุ่มงานปกครองนักเรียน เรื่องริบบิ้นผูกผมนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม...
ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้ประกาศให้นักเรียนขออนุญาตไว้ผมยาวได้ แต่ต้องรวบผมด้วยริบบิ้นสี...
แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม...
25 กรกฏคม 2557           แจ้งคณะครูและบุคล...
คณะไหนต้องสอบอะไร ข้อมูล GAT PAT เพื่อรองรับการปรับหลักสูตรโรงเรียนสรรพวิทยาคม...
ข้อมูล GAT PAT เพื่อรองรับการปรับหลักสูตรโรงเรียนสรรพวิทยาคม   สมศักดิ์ เลิศรัตนพัน...
นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู สามารถใช้ระบบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ได้...
นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู สามารถใช้ระบบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ได้แล้วนะครับ...
Download โปรแกรมโอนข้อมูล Istudent สู่ Bookmark III...
ขอแจ้งไปยังครูผู้สอนทุกรายวิชา ได้ลงรายงานข้อมูล เวลาเรียน ผลการเรียน ใน I-Student แล้วโอน...
คู่มือการโอนข้อมูล Istudent สู่ Bookmark III เพื่อจัดทำ ปพ.5...
คู่มือการจัดทำ ปพ.5 และการโอนข้อมูล Istudent สู่ Bookmark III เพื่อจัดทำ ปพ.5 ในภาคเรียนที...